بارگذاری

تو فقط یک بار زندگی می کنی ولی اگر درست زندگی کنی، همان یک بار کافیست.


– نقل و قول

بلاگر

سلام آرزو هاشمی هستم بلاگر

پاسخی بدهید